Giới thiệu sách của Bộ Công an

NXB Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức sự kiện giới thiệu sách của Bộ Công an và trao tặng bằng khen, kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xuất bản sách chính trị, lý luận, pháp luật của Đảng và Nhà nước" cuối tuần qua tại trụ sở ở số 6/86 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Phạm Chí Thành - quyền Giám đốc, Tổng biên tập nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - chủ trì buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an, lãnh đạo NXB Chính trị quốc gia Sự thật...

Trong 5 năm, từ 2015 đến 2020, NXB Chính trị quốc gia Sự thật đã triển khai biên tập, xuất bản 56 đầu sách của các đơn vị, cá nhân thuộc Bộ Công an, với tổng số lượng in 200.196 bản và 18.918 trang in.

Tại buổi lễ, NXB Chính trị quốc gia Sự thật đã giới thiệu một số sách và ấn phẩm tiêu biểu của Bộ Công an: Lịch sử Đảng bộ Công an Trung ương (1945-2020); Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước; Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Công an nhân dân...

Nhiều tác phẩm, ấn phẩm tiêu biểu của Bộ Công an được giới thiệu trong buổi lễ. Ảnh: Quỳnh Trang

Đặc biệt, bộ sách Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân với nhiều ấn phẩm có chất lượng cao cũng được giới thiệu tại buổi lễ. Nội dung các cuốn sách tập trung phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn; quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân.

Những ấn phẩm của Bộ Công an được biên tập, xuất bản tại NXB Chính trị quốc gia Sự thật được triển khai nghiên cứu, biên soạn kỹ lưỡng, công phu, giải đáp nhiều vấn đề mà thực tiễn đặt ra.

Tại chương trình cũng diễn ra sự kiện trao tặng bằng khen của Bộ Công an cho NXB Chính trị quốc gia Sự thật và kỷ niệm chương của nhà xuất bản "Vì sự nghiệp xuất bản sách chính trị, lý luận, pháp luật của Đảng và Nhà nước" cho các tập thể, đơn vị và cá nhân trực thuộc Bộ Công an có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp xuất bản, in, phát hành của Đảng và Nhà nước.